Login:  Hasło:
przypomnij hasło


SZKOLENIA JĘZYKOWE I INTERPERSONALNE
DLA PRACOWNIKÓW ORGANIZACJI SPORTOWYCH
I OSÓB AKTYWNIE UCZESTNICZĄCYCH
W ŻYCIU SPORTOWYM
Komunikaty, Podsumowanie Projektu:
Podsumowanie Projektu
dodane przez Marcin Tomalski, źródło: brak danych
2011-06-03 14:00:29  

Zapraszamy do przeczytania artykułu podsumowującego działanie w ramach projektu "Edukacja dla Sportu"

Zakończyła się realizacja projektu „Edukacja dla Sportu” realizowanego przez Dolnośląską Federację Sportu w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. z Legnicy, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskie z Wrocławia oraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Samorządu Lokalnego z Jeleniej Góry.

Projekt „Edukacja dla Sportu” był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1.
Celem ogólnym projektu było podniesienie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych pracowników organizacji sportowych i osób aktywnie uczestniczących w życiu sportowym do potrzeb regionu Dolnego Śląska w zakresie sportu. W założeniach do projektu realizacja celu ogólnego miała zostać osiągnięta poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
- poprawienie kompetencji językowych osób zatrudnionych i aktywnych w organizacjach sportowych
- podniesienie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu
- nabycie przez uczestników projektu wiedzy z zakresu zarządzania zespołem, negocjacji, różnic kulturowych i nawiązania współpracy z zagranicznymi organizacjami sportowymi, promocji sportu, pozyskiwania sponsorów
- pozyskanie przez uczestników projektu wiedzy na temat sposobów i możliwości pozyskiwania partnerów w działalności sportowej
- zachęcenie kadry sportowej do nawiązania współpracy z zagranicznymi organizacjami sportowymi, wymiany wiedzy i doświadczeń

Osiągnięcie wyżej wymienionych celów, w swych założeniach miało pomóc organizacjom sportowym wykorzystać szansę, jaką niesie ze sobą organizacja Euro 2012 i innych międzynarodowych imprez w regionie. Projekt, w swych założeniach stanowił odpowiedź na potrzeby środowiska sportowego – pracowników związków sportowych i klubów sportowych w zakresie:
- zdezaktualizowanych kwalifikacji zawodowych kadry sportowej działającej w organizacjach sportowych
- małej innowacyjności i otwartości organizacji sportowych
- zbyt małej świadomości o możliwościach, jakie wnosi współpraca międzynarodowa w funkcjonowaniu organizacji sportowych
- mało intensywnej współpracy z zagranicznymi organizacjami sportowymi.

W dotowanych szkoleniach wzięło udział 720 osób mających zawodowy, bądź społeczny związek z organizacjami sportowymi (360 osób we Wrocławiu i po 180 w Legnicy i Jeleniej Górze). Zajęcia odbywały się w 15-osobowych grupach kursowych: w 40 grupach języka angielskiego i 8 grupach języka niemieckiego. Prowadzone były od września 2009 do kwietnia 2011 roku. Było to w sumie 2880 godzin szkoleń językowych obejmujące słownictwo sportowe oraz 1216 godzin szkoleń interpersonalnych.
Zajęcia językowe odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie godziny zajęciowe, w godzinach popołudniowych, czyli „po pracy”, a interpersonalne weekendowo. Uczestnicy bezpłatnie otrzymali komplet podręczników, zeszyt, długopis, wyżywienie na każdych zajęciach oraz dyplom ukończenia szkolenia. Udział w projekcie był bezpłatny.

Kierownik Projektu Małgorzata Pawlak-Kubasek: „Projekt osiągnął wszystkie założone rezultaty. Zainteresowanie uczestnictwem rosło proporcjonalnie do czasu trwania Projektu, co świadczy o skuteczności przekazu dobrej informacji przez osoby już uczestniczące. Dla nas jest to znak, że takie Projekty są jak najbardziej potrzebne i Edukacja dla Sportu na pewno nie zaspokoiła w pełni potrzeby rozwoju dolnośląskich organizacji sportowych. Jest zapotrzebowanie na kolejne tego typu projekty"

W imieniu całego zespołu realizującego Projekt, jak i własnym, chciałabym podziękować za tak liczne uczestnictwo, życząc by wiedza zdobyta podczas szkoleń przyniosła obfite efekty w pracy na rzecz rozwoju organizacji sportowych”.
Dziękujemy za uczestnictwo i życzymy powodzenia w pracy na rzecz sportu!

Poniżej trochę statystyki z rekrutacji:

I Edycja Szkoleń

Wrocław:
- wpłynęło 291 zgłoszeń
- warunki spełniało 250 osób
- przyjętych zostało 180 osób

Jelenia Góra:
- wpłynęło 101 zgłoszeń
- warunki spełniało 96 osób
- przyjętych zostało 90 osób

Legnica:
- wpłynęło 139 zgłoszeń
- warunki spełniało 112 osób
- przyjętych zostało 90 osób

II Edycja Szkoleń

Wrocław:
- wpłynęło 295 zgłoszeń
- warunki spełniało 229 osób
- przyjętych zostało 180 osób

Jelenia Góra:
- wpłynęło 111 zgłoszeń
- warunki spełniało 100 osób
- przyjętych zostało 90 osób

Legnica:
- wpłynęło 107 zgłoszeń
- warunki spełniało 99 osób
- przyjętych zostało 90 osób
Komentarze:

  • daj pokój z takimi szkoleniami!


    (Skomentowano 7 lat temu)

Dodaj komentarz
Pseudonim:
Treść: