Szkolenie 1

Szkolenie 2

Szkolenie 3

Szkolenie 4

Szkolenie 5

Szkolenie 6

Szkolenie 7

Szkolenie 8

Szkolenie 9

Szkolenie 10

Szkolenie 11

Szkolenie 12

 

 

W dniu 24 marca 2011 r. w Hotelu Campanille odbyła się konferencja upowszechniająca projekt "Menadżer na Medal"

W konferencji wzięło udział ponad 60 osób związanych ze środowikiem sportowym, w tym absolwenci naszych szkoleń.

 

>>> ZDJĘCIA Z KONFERENCJI <<<

 

 

Gości jak zwykle przywitał Dyrektor Dolnośląskiej Federacji Sportu - Arkadiusz Zagrodnik. Następnie wystąpili kierownicy projektów "Menadżer na Medal" (tomasz Krakowczyk) i "Edukacja dla Sportu" (Małgorzata Pawlak-Kubasek), którzy podsumowali oba projekty i przedstawili osiągnięte rezultaty.

 

W kolejnej części zaprezentowane zostały projekty stworzone i złożone do odpowiednich instytucji przez osoby, które brały udział w szkoleniach:

  • "Młodzieżowy Sędzia Sportowy"
  • "Zostań małym karateką"
  • "Orlik w koronie"
  • "Bieg na orientację jako atrakcyjna forma rekreacji ruchowej dla mieszkańców Wrocławia

Wszyscy prleenci bardzo dokładnie przedstawili założenia poszczególnych projektów. Wnioski wypływając ze wszystkich prezentacji były takie same - "Warto dołożyć trochę starań, aby stworzyć nowy projekt, a procedura aplikowania o dodatkowe środki nie jest wcale taka trudna".

Bardzo cieszy fakt, że uczestnicy szkoleń potrafili zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce.

 

 

Po przerwie kawowej do akcji przystąpili pani Magdalena Pawlinow i pan Marek Obszarny.Wstępne wystąpienia dotyczyły m.in. współpracy z mediami i budowania wizerunku organizacji sportowych. Kolejna część była przeprowadzona w formie warsztatów. Jak ię okazało, osoby ze środowiska sportoweo stanęły na wysokości zadania i wykazały się bardzo aktywnym uczestnictwem w zorganizowanych ćwiczeniach. Może minie jeszcze trochę czasu zanim wystąpią w roli prezenterów dzienników sportowych, jednak śmiało mogą reprezentować swoje organizacje w roli rzeczników prasowych:)

 

 

Na zakończenie Jakub Prus przedstwaił obecne i planowane działania w ramach Dolnośląskiego Inkubatora Projektów Sportowych.