Szkolenie 1

Szkolenie 2

Szkolenie 3

Szkolenie 4

Szkolenie 5

Szkolenie 6

Szkolenie 7

Szkolenie 8

Szkolenie 9

Szkolenie 10

Szkolenie 11

Szkolenie 12

 

Linki


Proram Operacyjny Kapitał Ludzki - www.efs.gov.pl

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - www.pokl.dwup.pl

Portal Unii Europejskiej - www.europa.eu

Dolnośląska Federacja Sportu - www.sport.wroclaw.pl

Sports Project Management Group -  www.spmg.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - www.umwd.pl