Szkolenie 1

Szkolenie 2

Szkolenie 3

Szkolenie 4

Szkolenie 5

Szkolenie 6

Szkolenie 7

Szkolenie 8

Szkolenie 9

Szkolenie 10

Szkolenie 11

Szkolenie 12

 

Cele projektu


  • zwiększenie liczby osób posiadających wiedzę oraz umiejętności na potrzeby przygotowywania i zarządzania projektami w obszarze sportu, finansowanymi ze środków UE na Dolnym Śląsku.
  • wzrost atrakcyjności sektora sportowego jako miejsca pracy na Dolnym Śląsku
  • zwiększanie świadomości osób pracujących na rzecz sportu na temat możliwości dofinansowania sportu na Dolnym Śląsku ze środków UE

 

Do kogo kierowany jest projekt?


Projekt adresowany jest do dorosłych osób pracujących na terenie Dolnego Śląska. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób zaangażowanych w działalność na rzecz sportu. Są to zarówno osoby zatrudnione w różnego rodzaju organizacjach sportowych, urzędnicy samorządowi odpowiedzialni za rozwój sportu na Dolnym Śląsku, byli sportowcy, jak również osoby związane ze sportem lecz obecnie zatrudnione w innych sektorach gospodarki.

Termin realizacji projektu: 01.05.2009 - 30.04.2011 W ramach projektu przeszkolonych zostanie 240 osób. Przeprowadzonych zostanie 8 kursów szkoleniowych z zakresu opracowywania wniosków o dofinansowanie oraz 4 kursy szkoleniowe z zarządzania projektami sportowymi finansowanymi ze środków UE. Aby pobrać szczegółowy harmonogram szkoleń kliknij tutaj.