Szkolenie 1

Szkolenie 2

Szkolenie 3

Szkolenie 4

Szkolenie 5

Szkolenie 6

Szkolenie 7

Szkolenie 8

Szkolenie 9

Szkolenie 10

Szkolenie 11

Szkolenie 12

 

 

 

29 KWIETNIA 2011 r.

 

W maju 2009 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Menadżer na Medal”, od którego zakończenia dzielą nas już tylko chwile. Trwa ostateczne odliczanie, a czas ostatecznego zamknięcia projektu goni nas nieubłaganie. Każdy z nas przeciera oczy z niedowierzaniem, patrząc na to jak szybko minęły dwa lata trwania „Menadżera na Medal”. W tym okresie wydarzyło się tak wiele, że z przyjemnością wrócimy się do maja 2009 r., aby „przeżyć” to jeszcze raz.

 

„Menadżer na Medal” to pierwszy projekt sportowy na Dolnym Śląsku, który otrzymał wsparcie w ramach funduszy unijnych. Kwota 2,4 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu dała pierwszy sygnał, że Unia Europejska wspiera także przedsięwzięcia sportowe. Wszystko zaczęło się z inicjatywy Dolnośląskiej Federacji Sportu, która w partnerstwie ze Sports Project Management Group podjęła się nowego zadania, jakim było zwrócenie uwagi na nowe źródła finansowania organizacji sportowych. Najważniejszym celem jaki postawili przed sobą, to zwiększenie liczby osób posiadających wiedzę oraz umiejętności na potrzeby przygotowywania i zarządzania projektami w obszarze sportu, finansowanymi ze środków Unii Europejskiej.  Nie trzeba było długo czekać, aby sygnał, który pierwszy został usłyszany w Dolnośląskiej Federacji Sportu dotarł do większości organizacji sportowych z województwa dolnośląskiego. Projekt zaczął rozkręcać się w miarę upływu czasu. Przygotowane działania promocyjne przyciągały coraz większą liczbę osób, które chciały uczestniczyć w projekcie.
            

W czerwcu 2009 r. rozpoczął się pierwszy cykl szkoleń, który pociągnął lawinę kolejnych szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu. W rezultacie przeprowadzono:

·         8 szkoleń z zakresu przygotowywania projektów sportowych finansowanych z UE

·         4 szkolenia z zakresu zarządzana projektami sportowymi finansowanymi z UE

Ze szkoleń skorzystało łącznie 240 osób. Każda z osób przez pięć weekendowych zjazdów zdobywała wiedzę i umiejętności, które powinny zaowocować rozwojem sportu w naszym regionie. Podczas szkoleń uczestnicy mieli zapewnione wszystkie materiały szkoleniowe i wyżywienie. Osobom, którym ze względu na miejsce zamieszkania byłoby ciężko uczestniczyć w zjazdach zapewnione były zwroty kosztów dojazdu oraz nocleg W projekcie wzięły udział osoby pracujące, które ukończyły 18 rok życia.

Oprócz kursów szkoleniowych zorganizowane zostały także:

·         5 seminariów, na których przedstawione zostały możliwości wsparcia ze środków Unii Europejskiej

·         2 konferencje – rozpoczynająca i kończąca projekt

Nam w pamięci utkwiła w szczególności konferencja podsumowująca projekt, gdzie nasi uczestnicy przedstawili projekty swoich organizacji, które powstały dzięki realizacji „Menadżera na Medal”

               

              Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. W imieniu całego zespołu projektowego „Menadżer na Medal” chcielibyśmy podziękować za współpracę wszystkim uczestnikom szkoleń oraz osobom, które brały udział w seminariach i konferencjach. Ten czas dał nam lepiej poznać środowisko sportowe i osoby zaangażowane w kreowanie sportu na Dolnym Śląsku. Daliście się Państwo poznać jako osoby pracowite, ambitne i dążące do celu – tak jak przystało na prawdziwych sportowców. Dlatego nie mówimy jeszcze ostatniego słowa, a Państwa postawa motywuje nas do jeszcze cięższej pracy na rzecz rozwoju dolnośląskiego sportu.

 

                                                 Zespół projektu "Menadżer na Medal"