KONTAKT: tel. 71 788 62 69 | tel. kom. 666 871 737

"SPECJALISTKI W TURYSTYCE"

Dolnośląska Federacja Sportu zaprasza do udziału w projekcie szkoleniowym „Specjalistki w turystyce”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw), którego celem jest podniesienie kwalifikacji pracowników dolnośląskich przedsiębiorstw z branży turystycznej.
W ramach projektu zaplanowano realizację następujących szkoleń:

1. Zarządzanie firmą oraz źródła finansowania w turystyce – 45 h
2. Tworzenie i administracja stron internetowych – 45 h
3. Negocjacje i sprzedaż produktu turystycznego – 45 h

Terminy 12 cykli szkoleń: od marca 2013 r. do lutego 2014 r.

Każde ze szkoleń składa się z 5 dni, obejmujących
9 godzin szkoleniowych.

Szkolenia w dni robocze w godzinach pracy, nie częściej niż 1 dzień
w tygodniu.
Warunki uczestnictwa:

- siedziba przedsiębiorstwa na terenie województwa dolnośląskiego,

- szkolenia skierowane są do kobiet,

- oddelegowanie na szkolenie przez pracodawcę,

- zatrudnienie w ramach umowy o pracę

Dlaczego warto przystąpić do projektu?

  • wzrost kompetencji zawodowych pracownic, co przyczyni się do sprawniejszego funkcjonowania przedsiębiorstw
  • zwiększenie wiedzy na temat zarządzania oraz źródeł finansowania w turystyce, co pozwoli na szybki rozwój przedsiębiorstwa oraz poznanie nowych możliwości
  • samodzielne tworzenie i administrowanie stron internetowych, dzięki czemu nie będzie potrzebna pomoc ze strony firm zewnętrznych, co zmniejszy wydatki przedsiębiorstwa
  • zwiększenie skuteczności w negocjacjach i sprzedaży produktu turystycznego, co zwiększy dochód przedsiębiorstwa
  • promocja przedsiębiorstwa biorącego udział w projekcie - na stronie www projektu zamieszczony zostanie lista przedsiębiorstw biorących udział w projekcie
  • prestiż - przedsiębiorstwa, które wezmą udział w projekcie postrzegane będą jako dbające o wzrost kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników
  • projekt przyczyni się do zwalczania stereotypów płci, poprzez udział kobiet w branży turystycznej (podniesieniu ich kompetencji, pewności siebie)


Projekt „Specjalistki w Turystyce” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego