KONTAKT: tel. 71 788 62 69 | tel. kom. 666 871 737
 • czas przeprowadzania szkoleń 03.2013 – 02.2014 r.
 • 5 dni szkoleniowych po 9 godziny lekcyjnych – łącznie 45 godzin
 • zajęcia przeprowadzane 1 x w tygodniu
 • miejsce szkoleń: centrum Wrocławia, lub dowolna miejscowość na Dolnym Śląsku w zależności od ilości zgłoszeń z danego obszaru
 • 2 trenerów na 12 osobową grupę

 

PROGRAM

DZIEŃ 1:

Zapoznanie z grupą:

 • pre-test
 • badanie potrzeb grupy

Produkt turystyczny:

 • wprowadzenie do tematu
 • definicja
 • charakterystyka i rodzaje
 • struktura
 • cykl życia produktu turystycznego
 • marketing mix
 • etapy tworzenia produktów turystycznych
 • strategie cenowe

DZIEŃ 2:

Sprzedaż produktu turystycznego:

 • wprowadzenie do sprzedaży
 • charakterystyka klienta i produktu
 • budowanie relacji biznesowych
 • organizacja sprzedaży
 • kanały komunikacji z klientem
 • techniki sprzedażowe
 • narzędzia wsparcia sprzedaży

 

DZIEŃ 3:

Warsztat sprzedażowy:

 • gry sprzedażowe – praca w podgrupach na przygotowanym materiale,
 • studium przypadku – omówienie przykładowych strategii sprzedażowych wybranych produktów turystycznych
 • opracowanie oferty – warsztat tworzenia profesjonalnej oferty sprzedażowej
 • kontakt z klientem – scenki i praca w parach w zakresie prowadzenia rozmowy sprzedażowej

DZIEŃ 4:

Techniki negocjacji:

 • wprowadzenie do negocjacji
 • etapy negocjacji
 • strategie negocjacyjne
 • batna
 • błędy i dobre praktyki negocjacyjne
 • techniki wspierające negocjacje
 • studium przypadku

DZIEŃ 5:

Warsztat negocjacyjny:

 • gry negocjacyjne – praca w podgrupach na przygotowanym materiale praktycznym w formie symulacji procesu negocjacji.
 • przygotowanie do negocjacji – wypracowanie mechanizmów i dobrych praktyk przygotowania się do negocjacji
 • prowadzenie negocjacji – praca w podgrupach w formie aktywnych ćwiczeń i symulacji
 • radzenie sobie z reklamacjami i trudnymi klientami
 • najlepsze praktyki – omówienie i podsumowanie

Podsumowanie

Egzamin/test końcowy

 

 

Projekt „Specjalistki w Turystyce” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego