KONTAKT: tel. 71 788 62 69 | tel. kom. 666 871 737
 • czas przeprowadzania szkoleń 03.2013 – 02.2014 r.
 • 5 dni szkoleniowych po 9 godziny lekcyjnych – łącznie 45 godzin
 • zajęcia przeprowadzane 1 x w tygodniu
 • miejsce szkoleń: centrum Wrocławia, lub dowolna miejscowość na Dolnym Śląsku w zależności od ilości zgłoszeń z danego obszaru
 • 2 trenerów na 12 osobową grupę

 

PROGRAM

DZIEŃ 1 i 2:

Nowoczesne zarządzanie  w  turystyce

 • Misja, wizja, strategia
 •  Zarządzanie strategiczne
 • Podstawy organizacji i zarządzania – skuteczne techniki zarządzania, kierowania oraz podejmowania decyzji z uwzględnieniem specyfiki branży turystycznej
 • Marketing usług turystycznych
 • Strategia marketingowa  w przedsiębiorstwie turystycznym
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie jakością usług turystycznych
 • Organizacja i technika pracy w hotelarstwie
 • Biznes- plan firmy turystycznej
 • Produkty innowacyjne w biznesie turystycznym
 • Trendy w turystyce globalnej

 

DZIEŃ 3:

 • Polityka spójności unii europejskiej 2007 – 2013
 • Podstawowe informacje o Funduszach Strukturalnych Unii Europejskich
 • Rodzaje funduszy strukturalnych w latach 2007 – 2013
 • Kierunki zmian polityki spójności UE po 2013 r.
 • Wykorzystanie funduszy europejskich
 • Nowa perspektywa budżetowa unii europejskiej 2014-2020
 • Fundusze europejskie 2014-2020
 • Dobre praktyki – przykłady projektów realizowanych w ramach różnych programów;

 

DZIEŃ 4:

Warsztat praktyczny

Od pomysłu do realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych -Tworzymy zarys  wniosków o dofinansowanie

 • Przygotowanie do warsztatu praktycznego pisania wniosków – Dobre zasady pisania projektów
 • Zasady wdrażania funduszy – kwalifikowalność kosztów;
 • Przygotowanie dokumentacji do projektu
 • Tworzenie projektu i formularzy wniosku;
 • Biznes plan/studium wykonalności projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych;
 • Analiza finansowa i ekonomiczna projektu;

 

DZIEŃ 5:

 • Różnorodne źródła finansowania działalności  w zakresie turystyki i wypoczynku
  • Fundusze Norweskie i  EOG (Norway Grants & EEA Grants)
  • Państwowe Urzędy Pracy,
  • urzędy marszałkowskie,
  • anioły biznesu
  • inne
 • Zasady przygotowania kampanii promocyjnej
 • Strategiczne cele kampanii promocji turystycznej
 • Zintegrowana komunikacja marketingowa
 • techniki marketingu, promocji i reklamy usług turystycznych
 • narzędzia kampanii promocyjnej analiza skuteczności wad i zalet
  • Reklama
  • Promocja bezpośrednia
  • Public Relations i współpraca ze środkami masowego przekazu
  • Promocja turystyczna w sieci
  • Wydawnictwa promocyjne
  • Eventy w promocji turystycznej
  • Marketing wystawienniczy
  • Sponsoring

 

 

Projekt „Specjalistki w Turystyce” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego