Projekt aktywizacji osób bezrobotnych

„Wolontariat – włącz się!” to projekt systemowy realizowany ze środków PO KL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) priorytet 6.1.1. na terenie czterech województw gospodarzy Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012: dolnośląskiego, mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Za realizację projektu w woj. Dolnośląskim odpowiedzialna jest Spółka PL.2012, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląska Federacja Sportu, która jest odpowiedzialna za merytoryczną część projektu oraz kontakt z uczestnikami.

Organizacja w Polsce Euro 2012 przyczyni się do wzrostu gospodarczego m.in. poprzez przyspieszenie inwestycji w infrastrukturę transportową, zwiększenie inwestycji zagranicznych w naszym kraju, czy zwiększenie atrakcyjności turystycznej i ruchu turystycznego w Polsce co będzie miało bezpośredni wpływ na wzrost zatrudnienia.

 

więcej »

Najbliższe wydarzenia

Konferencja – Akademia Euro

W ramach projektu Akademia Euro, powstałej z inicjatywy Spółki PL.2012, przedstawiciele Projektu „Wolontariat-włącz się!” zostali zaproszeni w dniu 21 września 2011 r. na Konferencję dotyczącą działań rekrutacyjno – promocyjno – informacyjnych związanych z realizacją projektu Akademia Euro w województwie dolnośląskim.

więcej »
Spotkanie rekrutacyjne

W najbliższy wtorek tj. 24 maja br., w Klubie Pracy we Wrocławiu – pl. Solidarności 1/3/5 (I piętro), odbędzie się spotkanie rekrutacyjne dla osób bezrobotnych. Na spotkaniu tym dowiedzą się Państwo czego dotyczy Projekt „Wolontariat – włącz się!” oraz  jakie trzeba spełnić wymagania, żeby wziąć w nim udział. Serdecznie zapraszamy.

więcej »

Szkolenia

Każdy z uczestników projektu „Wolontariat – włącz się!” w ramach indywidualnej pracy z doradcami zawodowymi uzyska Indywidualną Ścieżkę Rozwoju Zawodowego. Po spotkaniach z doradcą każdy uczestnik będzie mógł uczestniczyć w jednym z sześciu szkoleń specjalistycznych:

– kierowca,

– animator czasu wolnego,

– pracownik służb informacyjnych i porządkowych

– bezpieczeństwo imprez masowych,

– ratownictwo medyczne,

– obsługa ruchu turystycznego,

Uczestnicy projektu zostaną przeszkoleni również w zakresie przygotowania do procesu rekrutacyjnego, obsługi klienta, języka angielskiego lub języka niemieckiego. Dzięki szkoleniom uczestnicy projektu „Wolontariat – włącz się” – dziś bez pracy – uzyskają wartościowe kompetencje niezbędne do zatrudnienia w obszarze obsługi imprez sportowych oraz kulturalnych. Zdobędą też praktyczną wiedzę dotyczącą uczestnictwa procesie rekrutacyjnym (m.in. pisanie cv i listu motywacyjnego, uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej). Po zakończeniu szkoleń uczestnicy projektu otrzymają oferty działania w organizacjach sportowych będących partnerami projektu, poprzez 3 miesięczne płatne staże.

więcej »

Wolontariat i staże

Każdy z uczestników w ramach Projektu „Wolontariat – włącz się!” weźmie udział w Wolontariacie oraz płatnym Stażu w organizacja lub instytucji prowadzącej projekty, imprezy sportowe i kulturalne, będą to m. in. związki sportowe, kluby sportowe, organizacje oraz stowarzyszenia.

Dysponujemy ofertą organizacji sportowych z takich dyscyplin sportu jak: koszykówka, lekka atletyka, gimnastyka artystyczna, piłka nożna, karate, tenis, baseball, wioślarstwo, łucznictwo, strzelectwo, podnoszenie ciężarów, jeździectwo, saneczkarstwo oraz narciarstwo.

Wolontariusze oraz Stażyści poprzez udział w Projekcie, zdobędą doświadczenie zawodowe oraz podstawowe umiejętności praktyczne m. in. związane z prowadzeniem biura, udziałem w planowaniu i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, wdrożeniem w rozliczanie środków finansowych, prowadzeniem dokumentacji zawodów sportowych, obsługą informatyczną oraz archiwizowaniem dokumentów.

 

więcej »