Rekrutacja na IV cykl szkoleń zakończona

W dniu 30.05.2014 zakończyliśmy rekrutację na IV cykl szkoleń.
Osoby zakwalifikowane do Projektu zostały poinformowane telefonicznie, pozostałe osoby zostały umieszczone na liście rezerwowej. Zainteresowanych uczestnictwem w kolejnym – V cyklu projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy”, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu i wypełnienie Formularza rekrutacyjnego on-line.