Zapytanie ofertowe

Dolnośląska Federacja Sportu w związku z realizacją projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1. poszukuje wykonawców usługi z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu.

Zapytanie ofertowe – Doradcy zawodowi

zapytanie ofertowe – zał nr 1

zapytanie ofertowe – zał nr 2

zapytanie ofertowe – zał nr 3