Wyniki zapytania ofertowego

Dolnośląska Federacja Sportu informuje o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia szkoleń informatycznych na potrzeby projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze  środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego (85%)  oraz ze  środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL  Priorytet VII  Poddziałanie 7.2.1. 


Za najkorzystniejszą została uznana oferta: 
Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu Ośrodek Kształcenia Zawodowego nr I we Wrocławiu