Projekt zakończony!

W dniu 31 sierpnia zakończyliśmy projekt „Dolnośląscy Sportowcy na rynek pracy”.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację poszczególnych działań oraz wszystkim, którzy wzięli czynny udział w projekcie.