Wolontariat

Każdy z uczestników w ramach Projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” weźmie udział w 3-miesięcznym wolontariacie w organizacji sportowej na terenie Dolnego Śląska.

Wolontariusze poprzez udział w Projekcie, zyskują możliwość przećwiczenia swoich umiejętności w praktyce. Poświęcając średnio 8 godzin tygodniowo zdobędą wiedzę oraz podstawowe umiejętności m. in. związane z prowadzeniem biura, udziałem w planowaniu i organizacji imprez sportowych i kulturalnych czy obsługą informatyczną. Dzięki temu uczestnicy sprawdzają swoje zainteresowania i możliwości, poznają nowych ludzi oraz nowe sytuacje w bezstresowej atmosferze wolontariatu.
Każdy wolontariusz będzie wspierany przez swojego opiekuna – mentora. Wybór odpowiedniej branży przez wolontariusza i stażystę będzie uzupełnieniem wybranej ścieżki szkolenia w Projekcie.

Wolontariat łączy

Jedną z największych zalet wolontariatu, jest oddziaływanie na społeczność. Wolontariusze są często jak klej, który utrzymuje więzi międzyludzkie. Czas poświęcony na wolontariat, owocuje nowymi znajomościami, zwiększeniem poczucia wspólnoty oraz podnoszeniem umiejętności interpersonalnych. Stały kontakt z ludźmi pomaga rozwijać naturalny system wsparcia, stanowiący doskonałą ochronę przed stresem i przygnębieniem.

Pozytywny wpływ na umysł

Wolontariat w naturalny sposób podnosi poczucie własnej wartości oraz poziom zadowolenia z życia. Zasada jest prosta, robiąc coś dla innych, zapewniamy sobie naturalne poczucie spełnienia. Wolontariat daje możliwość wykazania się w wielu dziadzinach, a przez to do odczuwania dumy z samego siebie.

Dlaczego wolontariat?

Jeśli bierzesz pod uwagę zmianę swojej dyscypliny, wolontariat może się okazać świetnym sposobem na zdobycie nowych umiejętności przydatnych w każdej pracy, takich jak: komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie problemów, planowanie, czy zarządzanie zadaniami. Często po prostu możliwość dodania wątku o wolontariacie do Twojego CV staje się ogromną korzyścią.

Zachęcamy do zapoznania się Poradnikiem Wolontariusza dostępnym na stronie  www.wolontariat.ngo.pl

[su_spacer size=”10″]

[su_heading]Dokumenty Wolontariatu do pobrania (załączniki umowy wolontariackiej)[/su_heading]

Program wolontariatu (1445 pobrań )
Karta przebiegu Wolontariatu (1412 pobrań )