Zapytanie ofertowe

Dolnośląska Federacja Sportu zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń informatycznych dla uczestników projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach. czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

frontbox-08Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu Menedżera sportu.
Dolnośląska Federacja Sportu informuje o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu Menedżera sportu na potrzeby projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1. czytaj dalej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Dolnośląska Federacja Sportu informuje o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonawcę usługi doradztwa zawodowego na potrzeby realizacji projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1. czytaj dalej

Rekrutacja – ostatni cykl projektu

Rekrutacja do V (ostatniego) cyklu została przedłużona do 10.10.2014 r. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu i wypełnienie formularza rekrutacyjnego on-line dostępnego na stronie www.dips.pl/sportowcy w zakładce rekrutacja lub w formie papierowej (dostępny w Biurze Projektu ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 50-059 Wrocław, budynek NBP).

Wyniki zapytania ofertowego

Dolnośląska Federacja Sportu informuje o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia szkoleń informatycznych na potrzeby projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze  środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego (85%)  oraz ze  środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL  Priorytet VII  Poddziałanie 7.2.1. 

czytaj dalej

zapytanie ofertowe

Dolnośląska Federacja Sportu w związku z realizacją projektu „Dolnośląscy  sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa  (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1. poszukuje wykonawców  usługi organizacji i przeprowadzenia kursu Prawa jazdy kategorii B w ramach  projektu.

czytaj dalej