Zapytanie ofertowe

Dolnośląska Federacja Sportu w związku z realizacją projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1. poszukuje wykonawców usługi z zakresu organizacji i przeprowadzenia kursu Menedżera sportu w ramach projektu. czytaj dalej

Zapytanie ofertowe

Dolnośląska Federacja Sportu w związku z realizacją projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1. poszukuje wykonawców usługi z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu. czytaj dalej

Ruszyła kolejna rekrutacja!!

Rozpoczęliśmy rekrutację na piąty cykl szkoleń.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu i wypełnienie formularza rekrutacyjnego on-line dostępnego na stroniewww.dips.pl/sportowcy w zakładce rekrutacja lub w formie papierowej (dostępny w Biurze Projektu ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 50-059 Wrocław, budynek NBP).

Zapytanie ofertowe

Dolnośląska Federacja Sportu w związku z realizacją projektu „Dolnośląscy  sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa  (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1. poszukuje wykonawców  usługi z zakresu organizacji i przeprowadzenia szkoleń informatycznych dla uczestników projektu.

Zapytanie ofertowe – szkolenia informatyczne
Załacznik nr 1
Załącznik nr 2

Rekrutacja na IV cykl szkoleń zakończona

W dniu 30.05.2014 zakończyliśmy rekrutację na IV cykl szkoleń.
Osoby zakwalifikowane do Projektu zostały poinformowane telefonicznie, pozostałe osoby zostały umieszczone na liście rezerwowej. Zainteresowanych uczestnictwem w kolejnym – V cyklu projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy”, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu i wypełnienie Formularza rekrutacyjnego on-line.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – szkolenia informatyczne

Dolnośląska Federacja Sportu informuje o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia szkoleń informatycznych na potrzeby projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1. czytaj dalej