Zapytanie ofertowe

Dolnośląska Federacja Sportu w związku z realizacją projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1. poszukuje wykonawców usługi z zakresu organizacji i przeprowadzenia szkoleń informatycznych dla uczestników projektu. czytaj dalej

Ruszyła kolejna rekrutacja!!

Rozpoczęliśmy rekrutację na IV cykl szkoleń.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu i wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego on-line na naszej stronie w zakładce rekrutacja lub w formie papierowej. Formularz dostępny „tutaj” lub w Biurze Projektu ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 50-059 Wrocław, budynek NBP.

Dzień wolny

Informujemy, że w dniu 2 maja Biuro Projektu jest zamknięte.

Badania lekarskie i szkolenia BHP

Informujemy uczestników III cyklu projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” o konieczności wykonania wstępnych badań profilaktycznych oraz obowiązkowym szkoleniu BHP przed rozpoczęciem stażu. Po skierowania na badania lekarskie można zgłaszać się do biura projektu od pn – pt w godzinach 9-15, do pokoju nr 228.
O terminach szkoleń BHP uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo. czytaj dalej

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 4.03.2014

Dolnośląska Federacja Sportu informuje, iż z przyczyn niezależnych od Zamawiającego unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 04.03.2014 dotyczące realizacji usługi polegającej organizacji i przeprowadzeniu szkoleń informatycznych w ramach projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.  czytaj dalej