Formularz rekrutacyjny

Wypełnij poniższy formularz rekrutacyjny

  Dane personalne

 1. Nazwisko

 2. Imię:

 3. Drugie Imię:

 4. Nazwisko rodowe

 5. Wiek (w latach):

 6. Płeć:

 7. PESEL

 8. Obywatelstwo:

 9. Zamieszkuje na obszarze:

 10. Dane teleadresowe - adres zameldowania

 11. Województwo

 12. Powiat

 13. Gmina

 14. Kod pocztowy

 15. Miejscowość:

 16. Ulica

 17. Nr domu, Nr lokalu

 18. Dane teleadresowe - adres zamieszkania

 19. Województwo

 20. Powiat

 21. Gmina

 22. Kod pocztowy

 23. Miejscowość:

 24. Ulica

 25. Nr domu, Nr lokalu

 26. Dane teleadresowe - adres korespondencyjny

 27. Województwo

 28. Powiat

 29. Gmina

 30. Kod pocztowy

 31. Miejscowość:

 32. Ulica

 33. Nr domu, Nr lokalu

 34. Informacje dodatkowe

 35. Telefon komórkowy

 36. Telefon stacjonarny

 37. Adres e-mail: (pole wymagane)

 38. Wykształcenie

 39. Opieka nad dziećmi do lat 7
   Tak Nie

 40. Opieka nad osobą zależną
   Tak Nie

 41. Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu

 42. Osoba długotrwale bezrobotna:  Tak Nie

  Osoba ucząca się lub kształcąca:  Tak Nie

  Zatrudniony jako:

  Data zatrudnienia:

  Rodzaj umowy:

  Wymiar czasu pracy

 43. Projekt obejmuje szkolenia zawodowe do wyboru przez uczestnika

 44. Uczestnik Projektu może wziąć udział w jednym szkoleniu zawodowym.

  Chcąc poznać Państwa preferencje prosimy wybrać 5 szkoleń (zaznaczyć je w kolejności od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najbardziej preferowane szkolenie, 5 oznacza najmniej preferowane), w których chcieliby Państwo wziąć udział

  Turystyka i działalność uzdrowiskowa
  specjalista ds Turystyki

  pracownik biura podróży

  informacja turystyczna

  animator czasu wolnego

  pilot wycieczek/ przewodnik

  prawo jazdy

  Hotele i restauracje
  menedżer gastronomii

  kierownik/ pracownik obiektu hotelarskiego

  kelner

  barman

  kucharz

  organizator imprez

  Informatyka
  tworzenie stron internetowych

  kurs komputerowy

  tworzenie i obsługa systemów zarządzania bazami danych

  tworzenie i obsługa sklepów internetowych

  grafika komputerowa

  kurs obsługi pakietu MS Office

  Rehabilitacja
  kurs masażu

  rehabilitacja w sporcie

  kinezjotaping

  Sport
  podstawy zarządzania w sporcie

  kursy instruktorskie

  menadżer sportu

 45. Proszę opisać swój związek ze sportem

 46. Proszę podać organizację sportową (ew. dyscyplinę sportu), z jaką chcieli by Państwo współpracować podczas Projektu

 47. Poziom znajomości języka angielskiego
   podstawowy średnio zaawansowany zaawansowany brak znajomości

 48. Posiłek wegetariański

 49. Nocleg

 50. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 51. Oświadczam, że nie jestem emerytem.

 52. Oświadczam, że nie otrzymuję wynagrodzenia chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego.

 53. Oświadczam, że nie prowadzę pozarolniczej i rolniczej działalności gospodarczej.

 54. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” i akceptuję jego zapisy.
  Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w Formularzu Rekrutacyjnym do projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” są prawdziwe.
  Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, w tym danych wrażliwych, zawartych w Formularzu Rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).