Szkolenia kompetencji sportowych

W trzecim i czwartym miesiącu projektu odbywają się szkolenia kompetencji sportowych, którego dokładną tematykę wybiera uczestnik zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami. Organizator proponuje trzy dziedziny, z których przeprowadzi szkolenia:

  1. Pozyskiwanie środków UE na sport (min. rozpoznawanie możliwości finansowania projektu sportowego ze środków UE, analiza problematyki, celów, interesariuszy; definiowanie projektu, analiza ryzyka w projekcie, zarządzanie zespołem projektowym, realizacja projektów finansowanych ze środków UE);
  2. Marketing sportowy (min. co sprzedajemy sponsorowi, produkt dla sponsora, przygotowanie oferty sponsorskiej, identyfikacja potencjalnego sponsora, jak dotrzeć do sponsora);
  3. Animator sportu lokalnego (min. sport jako działanie społeczne, społeczność i koalicja lokalna, infrastruktura sportowa jako wspólna przestrzeń; wzmacnianie działań organizacji sportowych; rozwiązywanie problemów społecznych poprzez sport; wolontariat sportowy).

Szkolenie, podobnie jak w przypadku kompetencji społecznych, prowadzi para trenerów. Długość szkolenia to 40 godzin lekcyjnych realizowanych w ciągu pięciu dni na przestrzeni trzeciego i czwartego miesiąca udziału uczestnika w projekcie. Z uwagi na różną tematykę do wyboru grupa szkoleniowa może liczyć od 10 do 24 osób.