Szkolenia kompetencji społecznych

Część projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy poświęcona jest na podnoszeniu kompetencji uczestników dzięki ich udziałowi w szkoleniach. Jeden blok szkoleń skupia się na kompetencjach społecznych i zawiera w swoim programie zagadnienia min. jak się odnaleźć na obecnym rynku pracy, co zrobić by dostać się na rozmowę kwalifikacyjną, jak napisać skuteczny list motywacyjny oraz CV w języku polskim i angielskim, ćwiczenia przygotowujące do uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej – symulacje rozmów kwalifikacyjnych. Równocześnie część czasu przypada na kwestie skutecznej komunikacji międzyludzkiej.

Szkolenie trwa 40 godzin lekcyjnych i odbędzie się w ciągu 5 dni. Realizacja całości przewidziana jest na drugi miesiąc udziału uczestnika w projekcie. Grupy szkoleniowe będą liczyły po 20 osób.