Projekt zakończony!

W dniu 31 sierpnia zakończyliśmy projekt „Dolnośląscy Sportowcy na rynek pracy”.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację poszczególnych działań oraz wszystkim, którzy wzięli czynny udział w projekcie.

Godziny otwarcia biura

Informujemy, że Biuro Projektów jest czynne do dnia 31.08.2015 r. W okresie wakacyjnym prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z biurem i ustalenie godziny spotkania.

 Telefon kontaktowy: 795 529 937, w godzinach: 8.30-15.30.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Dolnośląska Federacja Sportu informuje o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonawcę usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń informatycznych na potrzeby projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1.
Za najkorzystniejszą została uznana oferta:
Quali – szkolenia i doradztwo Beata Krzyś

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Dolnośląska Federacja Sportu informuje o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonawcę usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B na potrzeby projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1.
Za najkorzystniejszą została uznana oferta:
Ośrodek Szkolenia Kierowców „KRUK” Bogusław Kałdunek

Zapytanie ofertowe dotyczące kursu Menedżera sportu

Dolnośląska Federacja Sportu zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia zawodowego z zakresu „Menedżer sportu” dla uczestników projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Menedżer sportu
Załącznik nr 2 – formularz cenowy Menedżer sportu
Zapytanie ofertowe Menedżer sportu

zapytanie ofertowe

Dolnośląska Federacja Sportu zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu Prawa jazdy kategorii B dla uczestników projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, działania 7.2 -Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach. czytaj dalej