Nasz zespół

Iwona Janusz
Kierownik Projektu

Kamil Skrzypczak
Specjalista ds. szkoleń kompetencji społecznych, sportowych i kursów językowych

Jolanta Kalinowska
Specjalistka ds. rozliczeń finansowych (Partner SPMG)

Monika Pawlak
Specjalistka ds. organizacji szkoleń zawodowych i doradztwa zawodowego

Katarzyna Pietruch
Specjalistka ds. rekrutacji

Małgorzata Rainsz
Koordynator ds. rozliczeń finansowych

Magdalena Mikołajczak
Specjalistka ds. wolontariatu i staży