Staże

Kiedy w wyniku szkoleń, pracy z doradcami zawodowymi i wolontariatu uczestnik wie już jaka praca go najbardziej interesuje, zdobywa jeszcze umiejętności zawodowe podczas 3-miesięcznego płatnego stażu w organizacji sportowej lub przedsiębiorstwie z branży strategicznej dla Dolnego Śląska. Staż odbywa się w dni robocze i soboty, w wymiarze średnio 20 godzin tygodniowo.

Pierwszy krok do etatu

Stażysta jest powoli wdrażany w system pracy, zostaje mu przydzielony zakres zadań i obowiązków, z których później jest rozliczany. Staje się więc jednym z członków zespołu. Do głównych zadań stażysty należy przede wszystkim pomoc przełożonym ale również aktywna praca „na własny rachunek”.

Osoba aktywnie uczestnicząca w życiu firmy, ma możliwość przekonania się o swojej wartości, predyspozycjach zawodowych, ale także o brakach, nad którymi musi popracować. Aktywności zawodowa w roli stażysty pozwala przekonać się, czy system pracy, który panuje w danej firmie, odpowiada oczekiwaniom.
Aktywne działanie stażysty stanowi korzyść dla obu stron. Stażysta dzięki swojej pracy nabiera doświadczenia i weryfikuje wyobrażenie o własnych możliwościach zawodowych, natomiast firma zyskuje zwykle dobre efekty jego pracy, w postaci wykonanych zadań i zrealizowanych projektów.[su_spacer size=”10″]

[su_heading]Dokumenty stażowe do pobrania (załączniki umowy stażowej)[/su_heading]

Program stażu (1312 pobrań )
Karta czasu pracy (1358 pobrań )
Sprawozdanie i opinia (1319 pobrań )