Partner

Sports Project Management Group kilka miesięcy temu świętował 5-lecie swojego istnienia. Ta okrągła rocznica była doskonałą okazją do podsumowań tego co udało się do tej pory osiągnąć, ale też do opracowania strategii na kolejne 5 lat!

Do tej pory z naszej oferty szkoleniowej skorzystało ponad 1000 osób z całej Polski! Nasi trenerzy przeprowadzili w tym czasie ponad 5000 godzin zajęć z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania portfelem projektów i pojedynczymi projektami, a także pozyskiwania środków zewnętrznych, organizacji imprez sportowych, zarządzania zespołem projektowym, marketingu sportowego, czy równości szans w projektach.

Współpracowaliśmy z wieloma organizacjami, którym doradzaliśmy jak pozyskać środki na dofinansowanie ich projektów. Łączna wartość projektów, nad którymi pracowaliśmy przekroczyła 100 milionów złotych.

W latach 2010-2011 byliśmy odpowiedzialni za wypracowanie, przy wykorzystaniu metody partycypacyjnej, 11 gminnych strategii zarządzania zmianą gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem budowy marki lokalnej w obszarze sportu.

W 2011 r. byliśmy głównymi ekspertami w procesie analizy 16 gminnych strategii rozwoju pod kątem określenia obszarów modyfikacji z uwzględnieniem aspektu sportu. Oprócz tego przygotowaliśmy także plan badawczy dot. realizacji badań terenowych z mieszkańcami gmin na temat obszarów związanych z UEFA EURO 2012, w szczególności w obszarze gospodarki i sportu.

W tym samym czasie znaleźliśmy czas, aby wziąć udział – często jako prelegenci – w kilkudziesięciu seminariach i konferencjach poświęconych rozwojowi sportu i wizji sportu na świecie – od Singapuru, przez kraje europejskie, aż po Kolumbię.

W latach 2009-2012, we współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu, zrealizowaliśmy najbardziej innowacyjne projekty współfinansowanie ze środków UE, w wyniku których zwiększyła się znacznie liczba osób mogących profesjonalnie zarządzać sportem na jego różnych szczeblach.

W 2012 r. byliśmy blisko mistrzostw Europy w piłce nożnej, podczas których w partnerstwie z Havas Sports and Entertainment zrealizowaliśmy projekt Official Match Ball Carrier dla jednego z oficjalnych sponsorów EURO UEFA 2012TM.

Cieszymy się także z tego, że przez ten cały okres udało nam się nawiązać współpracę z wieloma organizacjami i ludźmi, którzy myślą podobnie jak my, dzięki czemu możemy działać wspólnie na rzecz zmiany oblicza polskiego sportu.


Zapytania ofertowe

Sports Project Management Group – Jakub Kalinowski realizujący projekt „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, numer projektu WND-POKL. 07.02.01-02-019/12,  poszukuje podmiotu, który przeprowadzi usługę szkoleniową dla uczestników projektu.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w odpowiednich załącznikach.

zapytanie ofertowe SPMG

wzór formularza oferty

harmonogram


Wyniki zapytania ofertowego

SPMG informuje o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonawcę usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń kompetencji społecznych oraz kompetencji sportowych dla uczestników projektu na potrzeby realizacji projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1.

Wybrana została oferta złożona przez firmę AKAT – Usługi doradcze Tomasz Kurek.


Zapytania ofertowe

Sports Project Management Group – Jakub Kalinowski realizujący projekt „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, numer projektu WND-POKL. 07.02.01-02-019/12,  poszukuje podmiotu, który przeprowadzi usługę z zakresu szkoleń języka angielskiego w formie e-learningu.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w odpowiednich załącznikach.

Zapytanie ofertowe – 10.09.2013 r

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4